Med anledning av att Myndigheten för Samhällsberedskap varnar för risken att drabbas av skadlig kod (virus, trojaner och ”ransom”-ware) har Xenit satt upp 13 steg som vi rekommenderar alla att arbeta utifrån för att minska risken att få in skadlig kod i IT-miljön.

 

Vi arbetar med samtliga 13 steg och erbjuder både rådgivning och färdiga tjänster inom varje område.

 

Xenits 13 steg för att minska risken för att drabbas av skadlig kod:

 1. Utbilda användare att inte öppna okända mail/program/länkar/hemsidor.
 2. Säkerställ automatisk och regelbunden uppdatering av antivirusprogram.
 3. Säkerställ automatisk och regelbunden uppdatering av operativsystem och tredjepartsprogramvaror (Windows Update, Flash, Java etcetera).
 4. Säkerställ fungerande backuper för att möjliggöra full återställning.
 5. Använd Shadow Copies på Windows filservrar för att möjliggöra återställning av tidigare dokumentrevisioner.
 6. Använd spamskydd för inkommande och utgående e-post som stoppar massutskick.
 7. Använd NTFS-rättigheter för att begränsa användarnas åtkomst i gemensamma filstrukturer endast till de filer/kataloger de faktiskt behöver.
 8. Använd funktionen AppLocker i Windows för att begränsa vilka programvaror som får startas på klienter/servrar.
 9. Använd funktionen User Access Control i Windows för att begränsa vilka programvaror som får startas på klienter/servrar.
 10. Använd funktionen Windows Firewall för att minska attackytan på klienter/servrar.
 11. Begränsa administratörsrättigheter till att endast omfatta administratörskonton på klienter/servrar.
 12. Använd webproxy som filtrerar all Internet-åtkomst för att förhindra phishing-sidor.
 13. Använd IPS/brandvägg som i realtid scannar ingående/utgående Internet-trafik och blockerar skadlig kod.

 

Tveka inte att kontakta oss om ni vill ha hjälp med ovan eller undrar vilka steg som ni uppfyller idag med er befintliga installation och konfiguration.