Microsoft Ignite är ett årligt event för slutkunder och partners där Microsoft delar med sig av sin vision för det kommande året. På plats i Orlando, Florida fanns Xenits Linus Lindström, Jonas Back och Tobias Sandberg som följde eventet live.

 

Skulle ni vara intresserade av att vi kommer ut till er och presenterar en sammanfattning av Microsoft Ignite? Hör gärna av er Jonas Back (010 7073507) eller Tobias Sandberg (010 7073543) på Xenit.

 

Nedan gör vi en sammanfattning av utvalda nyheter som släpptes på Ignite i år:

Azure

Många sessioner handlade om Windows Virtual Desktop och teknologier kring detta till exempel MSIX och App Attach. Det är tydligt att Microsoft går hårt in på spåret med Virtualized Desktops and Apps.

Azure Arc gör det möjligt att från Azure managera resurser oberoende om de finns i datacenters, edge eller multi-cloud.

Windows Server sessionerna handlade mycket om hur migrering till Azure ska ske och Windows Admin Center hade många nyheter kring Hybrid.

 

Power platform

Microsoft Flow byter namn till Microsoft Power Automate och ingår därmed i Power platform bestående av Power BI, PowerApps och Power Automate.

Power Virtual Agents, en lösning för att bygga chattagenter med knappt någon kod alls är nu tillgänglig i Public Preview. Det gör att alla i en organisation, oavsett teknisk förmåga, kan skapa och distribuera intelligenta virtuella agenter, som kan vara tillgängliga externt eller internt.

 

Security, Compliance, and Identity

För de som använder Microsoft Information Protection så kommer det bli möjligt att se hur mycket känslig data som finns i miljön. Det kommer även inbyggt stöd i Office för att klassificera data på fler plattformar och även i tjänster som Teams, SharePoint och PowerBI.

Nytt för Ignite var Microsoft Compliance Score som hjälper organisationer att förenkla och automatisera riskbedömningar för Office 365 och Azure och ger rekommenderade åtgärder för att hantera riskerna. Med Microsoft Compliance Score kan man kontinuerligt övervaka sina efterlevnadsprinciper istället för att förlita sig på utvärderingar vid specifika tidpunkter.

En nyhet för stora organizationer med flera on-premises AD forests är Azure AD Connect cloud provisioning.

 

Microsoft 365

Den kanske största nyheten inom M365 är Project Cortex som hjälper organisationer att sammanställa ostrukturerad information i så kallade Knowledge Center i wiki-liknande format. Rent konkret, säg att du besöker en SharePoint sida eller får ett mail som i texten innehåller ett projektnamn. Project Cortex kan identifiera detta och skapa en länk som gör att du kan få upp mer information om detta projekt, vilka personer som arbetar med det, aktuella filer mm. Allt detta är AI-baserat men sedan finns det möjlighet att manuellt ändra dessa sidor.

baserat men sedan finns det möjlighet att manuellt ändra dessa sidor.

Med Microsoft Fluid Framework så kommer användarna kunna samarbeta på dokument på ännu fler sätt och från ännu fler enheter än idag.

…och självklart såg vi många förbättringar i Teams, OneDrive och SharePoint.

Microsoft gör allt för att göra oss mer produktiva och för att mäta detta introducerar de Microsoft Productivity Score som ger insikt i hur mycket användarna samarbetar i dokument och möten. Det ger IT avdelningen en bättre insikt i hur en organisation fungerar och gör det möjligt att identifiera förbättringsmöjligheter samt även utföra proaktiva åtgärder. Ett exempel på detta kan vara långa inloggningstider vilket man kan lösa genom att ersätta med SSD diskar för att få upp produktiviteten. Detta är just nu i Private Preview.

Administratörerna blir också glada över alla förbättringar i Microsoft 365 Admin Center och Exchange Admin Center som ni kan testa redan idag på. Exchanteamet annonserade samtidigt lite fler nya funktioner som ni kan läsa om här.

Även Office Desktop applikationerna i sig får flera nya säkerhetsfunktioner med Appliation Guard for Office som skyddar mot bland annat Ransomware och sedan tidigare har vi Office cloud policy service  och Security Policy Advisor.

Managed Meeting Rooms är en ny tjänst för att enklare kunna hantera Microsoft Teams Rooms. Produktiva möten är viktiga och denna tjänst ser till att Teams mötesrum är säkrade, uppdaterade och proaktivt övervakas. Finns just nu i Private Preview.

Microsoft Endpoint Manager är det nya gemensamma produktnamnet för Configuration Manager och Intune. Microsoft väljer att förena dessa två produkter under ett och samma tak för att förnkla och förtydliga budskapat om vad deras deployment och management lösning är för framtiden. Endpoint Manager blir en helhetslösning för kunder, oavsett om man kan nyttja molnets möjligeter eller inte. Fokuset ligger dock på att man ska försöka utnyttja kraften ifrån molnet genom att koppla ihop Configuration Manager och Intune, så kallat Co-management, som då ger tillgång till Desktop Analytics. På så sätt får man tillgång till mer data, analyser, uppdateringsstrategier, applikationskompabilitet och mycket mer. En av fördelarna är att man kommer kunna använda ett och samma webgränsnitt för att managera både on-premise och cloud enheter.  För att underlätta licensieringen för co-management väljer Microsoft att inkludera detta för alla som idag redan kör Configuration Manager.

Desktop App Assure utökas med stöd för Microsoft Edge och Windows Virtual Desktop där Microsoft hjälper till uppnå applikationskompabilitet så att man ska kunna börja använda dessa nya produkter.

 

Microsoft Edge, Search & Bing

Edge, med ny ikon, släpps i början av nästa år och kommer ha stöd för mycket som företag efterfrågar kring inställningar, deployment och framförallt Internet Explorer mode. Sökning blir också bättre, till exempel kommer du kunna söka efter personer med ”natural language” och på titel och plats eller söka efter akronymer för att hitta intern information.

Med 1991 olika sessioner är det enormt mycket information att sammanfatta men hör som sagt gärna av er till oss om ni vill veta mer om något visst ämne. Xenit arrangerar flera dragningar närmaste veckorna för att sammanfatta Ignite.

 

#MSIgnite #UnboxYourBusiness