Imprivata Logo

Xenit har, som ett av få företag i Sverige, utvalts som partner till Imprivata. Partnerskapet innebär att vi nu kan erbjuda Imprivata OneSign, en otroligt kraftfull programvara för Single Sign-On och lösenordshantering.

Imprivata grundades 2002 i Massachusetts, USA, och har idag närmare 500 anställda. Grundidén är att erbjuda en enkel, snabb och säker plattform för inloggning och lösenordshantering främst inom hälsosektorn. Över 1 300 sjukhus och 2 miljoner personer använder programvaran dagligen och antalet växer stadigt även utanför hälsa och sjukvård. Det är inte svårt att förstå varför.

I dagens värld blir IT-säkerhet allt viktigare hela tiden, vilket ställer större och större krav på användare; inloggning krävs inte bara till datorn utan också till webbtjänster, journalsystem, databaser, signering och så vidare. På många arbetsplatser behöver användare lära sig ett tiotal olika lösenord för att kunna göra sitt jobb, något som varken är populärt eller i slutändan väldigt säkert då det ofta slutar med samma lösenord överallt. Att dessutom behöva skriva in tre-fyra lösenord för att kunna börja arbeta tar viktig tid, tid som exempelvis en akutläkare inte har.

En arbetsplats med 500 användare och tre olika applikationer som kräver inloggning kommer att lägga, förutsatt att ingen användare någonsin glömmer sina lösenord, ca 940 timmar per år endast på inloggningar. Det är här OneSign kommer in. Istället för alla dessa lösenord behövs bara ett, resten sköts säkert och automatiskt. OneSign synkroniseras enkelt med din domän, och när konfigurationen är klar behöver användaren bara logga in en gång för att lösenordet ska sparas och inloggning ske automatiskt nästa gång.

Funktioner i OneSign som kan förändra vardagen för användarna är till exempel:

 •   Inloggning med RFID
  Efter en initial inloggning kan användare med en snabb scanning av sitt kort inte bara logga in på datorn, utan även starta och loggas in i alla program. En scanning till loggar ut användaren både från öppna program och datorn. 
 •   Självhantering av lösenord
  Användare kan själva, genom att svara på säkerhetsfrågor, få återställa sitt lösenord om det glöms bort.
 •   Autostart av XenApp och XenDesktop
  Vid inloggning på datorn kan OneSign konfigureras att öppna först ett skrivbord i en Citrixmiljö, för att sedan autostarta och automatiskt logga in i alla program som används.
 •   Automatiska lösenordsbyten
  Byten av lösenord kan hanteras i av OneSign. Det enda användaren behöver göra är att öppna skärmen för lösenordsbyte och OneSign sköter resten utefter en förutbestämd policy.

Och för dig som administratör:

 •   Integration med Active Directory
  OneSign synkar enkelt upp med din domän, valda grupper eller specifika användare. Inget behov av att hantera användare på två ställen, låses en användare i Active Directory så sker detsamma i OneSign.
 •   Starka policies
  Att låta en viss grupp autentisera med RFID och resten med lösenord och 2-faktor är inga problem, inte heller att endast tillåta single-sign on på vissa datorer eller ge automatisk inloggning i XenApp på exempelvis tunna klienter.
 •   Procedure Code
  OneSign kan köra skript vid fördefinierade händelser. Detta gör det möjligt med avancerade anpassningar och att utöka funktionaliteten.
 •   Stöd för auditing
  Rapporter över all slags användning kan enkelt skapas och vidarebefordras till exempelvis en mailadress.  

Självklart finns även funktionalitet för backup, failover, delegering med mera. Mer om Imprivata och OneSign kan man läsa här:

Vill ni ha mer information eller undrar någonting i övrigt, tveka inte att kontakta oss via e-post eller telefon.