Vad är Windows Virtual Desktop?

Windows Virtual Desktop (WVD) är, precis som namnet avslöjar, en tjänst från Microsoft för leverans av datorer och applikationer som körs helt i Azure. Tjänsten, som släpptes för några månader sedan, möjliggör virtualisering av Windows 10 multi-user och Windows Server, utan att någon bakomliggande infrastruktur krävs. Windows 10 multi-user innebär att flera användare kan vara anslutna till samma Windows 10 samtidigt, något som inte var möjligt tidigare och är just nu exklusivt till WVD.

Med WVD behöver inte administratörer sätta upp, konfigurera eller underhålla den bakomliggande infrastruktur som krävs för att leverera skrivbord och applikationer till slutanvändare. Det enda administratörer behöver tänka på är de virtuella maskinerna och applikationerna.  Nedan bild visa en traditionell Remote Desktop Services miljö där alla delar som ingår för att sätta upp detta, jämfört med Windows Virtual Desktop.

Vad är då fördelarna med detta? 

  • Simpelt – miljön består av få komponenter vilken underlättar felsökning och underhåll
  • Skalbart – lägg till och ta bort samt skala upp och ner maskiner efter behov
  • Enkel management – All hantering utförs i Azure
  • Windows 10 multi-user- WVD är just nu enda sättet att få tillgång till Windows 10 multi-user VM
  • Oberoende av enhet – jobba ifrån Windows, Mac, iOS, Android eller HTML5

 

Krav

För att komma igång med WVD krävs ett Azure Active Directory synkroniserat med ett traditionellt Active Directory, samt nedan licenser, beroende på vilket OS som ska levereras till användarna. Har man redan licenserna som krävs, innebär det alltså ingen extra kostnad förutom kostnaderna att köra de virtuella maskinerna i Azure.

 

Funktioner

Auto-scaling är en funktion som känner av belastningen, automatiskt stänger av maskiner vid låg last och startar upp vid hög. Detta för att inte använda mer resursen än vad som krävs, och kan på så vis spara pengar.

WVD kommer även med två olika typer av lastbalansering. Depth-first lastbalansering så fylls en maskin på först, för att sedan starta upp nästa. Detta för att minimera kostnaden och inte ha igång fler maskiner än vad som krävs.
Med Breadth-first lastbalansering så ligger fokus mer på prestanda, där fördelas varje session jämnt mellan hostarna.

WVD är som tidigare nämnts väldigt nytt, det presenteras hela tiden nya funktioner och förbättringar till tjänsten och det ska bli väldigt intressant att följa utvecklingen.

Tveka inte att kontakta Jan Frick om ni har några frågor angående Windows Virtual Desktop.

#UnboxYourBusiness