Nu är 2014 års kundundersökning sammanställd och vi är väldigt glada och stolta över att kunna presentera det fina resultatet:

 

– Ett totalindex på 4,56 av 5 och en svarsfrekvens på 68% visar att majoriteten av våra kunder är mycket nöjda med samarbetet och det arbete som Xenit utfört under det gångna året.

 

Graf_NKI_2012_2014

Som tack för våra kunders deltagande i kundundersökningen kommer vi att donera ett bidrag på 5,000 kronor till Webaidshop som drivs av Läkarmissionen och samlar in pengar till bistånd i form av konkreta gåvor till utsatta människor. De som svarade på enkäten fick själva välja var de ville att deras del av bidraget skulle gå till. Utifrån respontenternas önskemål har bidraget fördelats på följande ändamål:

*   Det stora utbildningspaketet x 10 stycken à 750 kr

*   Skolstöd, Bangladesh x 5 stycken à 500 kr

*   Mat till gatubarn, Rwanda x 16 stycken à 800 kr

*   Oxe, Uganda x 3 stycken à 300 kr

*   Borrhål till brunn, Uganda x 2 stycken à 500 kr

*   Fruktträd, Mocambique x 5 stycken à 250 kr

*   Hygienkit mot ebola x 10 stycken à 1,000 kr

*   Entreprenörskap, Indien x 1 stycken à 300 kr

*   Stoppa könsstympning, Kenya x 2 stycken à 400 kr

*   Hjälp till Syrien x 2 stycken à 200 kr

 

Totalt: 5,000 SEK

 

Webaid

Webaid

Vi vill tacka våra kunder för delltagandet och vi kommer att fortsätta att göra vårt yttersta för att bevara förtroendet och fortsätta att leverera bästa möjliga service även under 2015. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete!

 

Kontakta oss via e-mail eller telefon, 010-707 35 00 för mer information!