Med anledning av att  många företag, organisationer och myndigheter i Sverige drabbats av skadlig kod i år har Myndigheten för Samhällsberedskap skrivit följande artiklar som beskriver hotet på ett bra vis:

 

https://www.cert.se/2015/03/kort-om-ransomware
https://www.cert.se/2015/09/ransomware-och-phishing-mail

 

Trots goda säkerhetsrutiner, vilket innebär kontinuerligt och framförallt automatiskt uppdaterade, programvaror, antivirusskydd och operativsystem kan man drabbas av skadlig kod. Genom sinnrikt konstruerade applikationer och webbsidor kan användare luras att utföra åtgärder som inte skall utföras. Xenit har satt upp en guide på 13 steg för att minimera risken att få in skadlig kod i IT-systemet, du kan läsa den här.

 

Mer information om skadlig kod och aktuellt säkerhetsläge kan fås från MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap: https://www.cert.se