Under Inspire 2017, Microsofts årliga partnerkonferens, lanserades Microsoft 365. En helt ny paketering innehållandes Office 365, Windows 10 Enterprise och EMS (Enterprise Mobility + Security).

Office 365 känner de flesta till idag med sina 16 underliggande tjänster. Vad många däremot inte känner till är att undersökningar från 2017 visar på att en generell Office 365 kund endast konsumerar 3 av dessa 16 tjänster. Mot den bakgrunden kan man undra varför Microsoft väljer att addera ytterligare produkter till en tjänstepaketering som är så pass underutnyttjad.

Varför ska vi då lägga till två ytterligare produkter i EMS och Windows 10 Enterprise?

Vi har många hört begreppet ”Modern Workplace” som bottnar i att man måste kunna jobba varifrån som helst och från vilken enhet som helst för att göra effektiva affärer. Med stora penseldrag är det just det som Office 365 paketeringen löser, under förutsättning att man fullt ut nyttjar plattformen. Det som många ofta saknar med Office 365 däremot är säkerhetsfunktionerna.

Den nya paketeringen Microsoft 365 tillgodoser just de behoven tack vare Enterprise Mobility + Security (EMS) som består av nedanstående fem produkter. Tillsammans ger dem er kontroll över er data och era enheter samt utgör en fullständig säkerhetsplattform för dessa.

 

  1. Microsoft Intune

Intune är Microsofts MDM verktyg (Mobile Device Management). Den gör det möjligt för användare att länka enheter till sin AD-profil vilket i sin tur möjliggör fullständig åtkomst till arbetsdata, utan att göra intrång på den personliga enheten. Konsolen gör det enkelt att hantera enheterna och möjliggör också borttagning av all företagsdata om en enhet av någon anledning skulle gå förlorad. En anmärkningsvärd säkerhetsfunktion är just den fullständiga isoleringen av företagsdata på enheten.

 

  1. Azure Active Directory

Azure Active Directory är en identitetshanteringsprodukt som möjliggör ”enkel inloggning” för användaren, dvs. att du bara har en uppsättning inloggningsuppgifter.

Som en del av Azure Active Directory finns också några välkomna säkerhetsfunktioner. Den första funktionen är Azure MFA (Multi Factor Authentication) som är ett extra lager av säkerhet när användare ska logga in på någon av alla sina enheter. Du får med MFA identifiera dig i ett extra steg utöver ditt användarnamn och lösenord, detta kan göras på många sätt bland annat genom sms, telefonsamtal och genom appar likt BankID.

Den andra funktionen kallas Conditional Access och är en funktion som ger dig som ansvarig för IT i organisationen möjligheten att säkra upp känsliga appar eller program genom att styra granulärt om och hur en användare får logga in. Man kan tillåta eller blockera inloggning baserat på vilken typ av enhet användaren kommer från, om enheten är managerad eller privat (BYOD) och från vilket IP eller land användaren kommer ifrån.

 

  1. Azure Information Protection

Azure Information Protection gör det möjligt att kontrollera data som delas med personer utanför er organisation. Dokument kan enkelt klassificeras och spåras så att användaren alltid kan se vem som har tillgång till vilka dokument. Åtkomsten till dokumenten kan anpassas utifrån klassificering och användaren kan när som helst häva åtkomsten.

 

  1. Microsoft Advanced Threat Analytics

Advanced Threat Analytics är en säkerhetsövervakning i realtid och loggar alla inloggningsförsök, alla enheter och vad alla användare gör. Denna data bearbetas i syfte att identifiera misstänkta beteenden som den också sammanställer rapporter på. Utöver att den rapporterar misstänkta beteenden så ger datan er också viktig information om vilka delar av er infrastruktur som blivit utsatta för attacker och dessutom vilka typer av attacker.

 

  1. Cloud App Security

Med Cloud App Security får ni full kontroll på vilka applikationer som finns i ert nätverk. Tjänsten identifierar såväl företagssanktionerade applikationer som oönskade och analyserar dessutom risken med dessa. Utifrån den informationen kan ni med hjälp av Cloud App Security sedan välja att blockera eller begränsa användningen av vissa applikationer utifrån era egna villkor. På samma sätt som med Advanced Threat Analytics kan ni med tjänsten också identifiera misstänkta beteenden.

 

Så, varför Microsoft 365?

Knyter man ihop säkerhetsfunktionerna i EMS med produktiviteten i Office 365 får man alltså Microsoft 365, en paketering som är lika säker som den är produktiv. Det är en kombination som tidigare, av kostnadsskäl, endast varit tillgänglig för bolag med tusentals anställda. Nu kan alla bolag oavsett storlek bygga en plattform som verkligen tillför produktivitet men samtidigt stärker IT-säkerheten inom bolaget.

Bortsett från att Microsoft 365 innebär att alla företag kan tillgodogöra sig ökad produktivitet och IT-säkerhet så anser vi också att det är viktigt att nämna Microsoft uttalade fokus på någonting som kallas CIE (Customer Immersion Experience). Det är en typ av workshop som Microsoft-partners kan erbjuda för att utbilda ledning, IT-avdelning eller slutanvändare. Syftet med dessa är att få kundföretag att ta till sig hela plattformen och på vis öka produktiviteten.

Vi på Xenit tror på att leverera skräddarsydda tjänster och produkter som möjliggör men att utbildning är den avgörande faktorn för hur lyckat ett projekt blir, speciellt när antalet funktioner ökar för varje dag.

 

Kom igång med Microsoft 365 redan idag! Med ”Arbetsplats som tjänst” kan ni luta er tillbaks och låta Xenit göra jobbet.

Läs mer om Xenits tjänster här.