Överväger ni en uppgradering till Windows 10 under det kommande året så missa inte att ta en titt på Xenits tjänst XDC Win10 Validation, vilket är ett mycket kompetent tjänst för att granska era applikationers kompatibilitet med olika plattformar, exempelvis Windows 10.

 

Särskilt erbjudande tom 2016-06-30: Köp din XDC Win10 Validation-granskning direkt från Xenit som tjänst

Xenit kan fram till 2016-06-30 särskilt erbjuda genomförandet av en förberedande granskning av era applikationer som tjänst, exempelvis inför ett migreringsprojekt till Windows 10, genom en ny paketering XDC Win10 Validation. Ni som slutkund behöver därmed inte genomföra några kompletterande licensinköp och nyttjanderätten av tjänsten är knutet till projektets löptid.

 

Kontakta oss för mer information om erbjudandet.

 

Introduktion

XDC Win10 Validation erbjuder analys av applikationskompatilibitet mellan följande plattformar:

  • Windows XP, 7, 8, 10
  • Windows Server 2003, 2008/R2, 2012/R2
  • Internet Explorer 8, 9, 10, 11, Microsoft Edge, Citrix WorxWeb och FireFox (alla versioner)

 

XDC Win10 Validation kan alltså användas som förberedande underlag inför en mängd olika migreringsscenarios. Detta inlägg kommer att visa ett exempel med en granskning av tre applikationer inför en övergång från Windows 7 till Windows 10.

 

Exempel på hur ett projekt kan gå till

Som exempel har vi tre applikationer att granska, inför en migrering från Windows 7 till Windows 10. Vi passar samtidigt på att även granska hur kompatibiliteten står sig vid publicering centralt i en XenApp-miljö med Windows Server 2012R2 som OS.

 

Applikationer:

  • BankID (.msi)
  • Visma Administration (.msi)
  • Visma Anläggningsregister (.exe)

 

BankID och Visma Administration, paketerade som .msi, kan vi importera direkt in till biblioteket.

 

Visma Anläggningsregister, som inte var .msi-paketerad, förbereder vi för analys genom att först låta XDC Win10 Validation jämföra snapshot states före/efter installation på en representativ testklient (Windows 7):

AppDNA Visma

 

  1. Self-Provisioning Client granskar klientens status före installationen
  2. Installation av Visma Anläggningsregister
  3. Self-Provisioning Client granskar klientens status efter installationen och sammanställer differensdatan till databasen

 

Import av applikationspaketen till biblioteket:

AppDNA Visma Error

 

Väl importerade genomför vi komptatibilitetsanalysen gentemot de valda plattformarna:

AppDNA Visma Kompatibilitetsanalys

 

Utdrag och slutsater från resulterande rapporter:

Översikt

AppDNA Resultat

 

Vill ni veta mer om XDC Win10 Validation? Kontakta oss via hemsidan, e-post eller telefon på 010-707 35 00.