XDC IDP

XDC IDP är en autentiseringstjänst som ger Kunden tillgång till såväl identifiering som möjlighet till signering genom elektroniskt ID, så som Svenskt BankID.

Vad är elektronisk ID?

Ett elektroniskt ID är just en elektronisk legitimation som används för såväl identifiering som för att ingå avtal i digitala sammanhang. Den är personlig och är en digital motsvarighet till ID-kort, pass och körkort.

En fundamental del inom IT-säkerhet handlar om just identitet. Vi måste veta vem som försöker logga på våra system men vi måste också veta vem vi ingår avtal med. I det fysiska livet är ID-handlingar i olika format en självklarhet men i den digitala världen är det för alla inte lika självklart. Detta tillsammans med ständigt ökande krav på att med säkerhet veta vem man gör affärer med gör identifiering via elektroniskt ID till en nödvändighet för väldigt många företag.

De vanligaste formerna av elektroniskt ID är BankID och Mobilt BankID.

XDC IDP – Tjänstebeskrivning

XDC IDP ger Kunden tillgång till identifiering och möjlighet till signering med elektroniskt ID via en OpenID Connect. Xenit övervakar enheter och säkerställer funktionalitet i tjänsten.

I grundinstallationen som görs vid uppstart ingår integration mot en applikation/system som sätts upp i såväl produktions- som testmiljön. Ytterligare integrationer debiteras per styck och månad.

Kunden licensierar inga användare utan betalar endast en fast månadskostnad för tjänsten samt per inloggning/signering som görs.

Tjänsten har idag stöd för Svenskt BankID men kan anslutas mot i stort sett vilket elektroniskt ID som helst.

Tilläggstjänster

Tjänsten har följande två tilläggstjänster:

IDP Integration – För att ansluta ytterligare tjänster/system till beftlig XDC IDP.

IDP Branding – Innebär att kunden kan anpassa lösningen med företagsnamn, domännamn, certifikat och logotyp i BankID applikationen.

Priser

Då prissättning är volymbaserad ber vi er kontakta Xenit för offert.