logga

XDC IDP

Xenit Identity Provider (IDP) är en autentiseringstjänst som ger era kunder tillgång till såväl identifiering som möjlighet till signering genom elektroniskt ID.

Ett elektroniskt ID är just en elektronisk legitimation som används för såväl identifiering som för att ingå avtal i digitala sammanhang. Den är personlig och är en digital motsvarighet till ID-kort, pass och körkort. Med 7,2 miljoner användare i Sverige är BankID en enkel och välbekant lösning för användaren.

En fundamental del inom IT-säkerhet handlar om just identitet. Vi måste veta vem som försöker logga på våra system men vi måste också veta vem vi ingår avtal med. I det fysiska livet är ID-handlingar i olika format en självklarhet men i den digitala världen är det för alla inte lika självklart. Detta tillsammans med ständigt ökande krav på att med säkerhet veta vem man gör affärer med gör identifiering via elektroniskt ID till en nödvändighet för väldigt många företag.

XDC IDP – Tjänstebeskrivning

Med IDP får ni tillgång till en enkel, säker och modern inloggningsmetod utan krav på avancerad säkerhetskompetens inhouse. IDP ger er tillgång till identifiering och signering med elektroniskt ID via en OpenID Connect. Xenit övervakar enheter och säkerställer funktionalitet i tjänsten.

Lösningen är kostnadseffektiv och som kund licensierar ni inga användare utan betalar endast en fast månadskostnad för tjänsten samt per inloggning/signering som görs. Xenit agerar förlitande part för BankID, vilket innebär att Xenit står för alla kostnader och avtal gentemot banken.

IDP är helt byggd i Microsoft Azure för skalbarhet. I grundinstallationen som görs vid uppstart ingår integration mot en applikation/system som sätts upp i såväl produktions- som testmiljön. Ytterligare integrationer debiteras per styck och månad.

Fördelar med Xenit IDP
  • Identifiering och signering genom elektroniskt ID.
  • Som kund licensierar ni inga användare utan betalar endast en fast månadskostnad för tjänsten samt per inloggning/signering som görs.
  • Tjänsten har idag stöd för svenskt och norskt BankID men kan anslutas mot i stort sett vilket elektroniskt ID som helst.
  • Tilläggstjänsten IDP Branding gör det möjligt att anpassa lösningens design med företagsnamn, domännamn, färgval, certifikat och logotyp i applikationen.
  • Xenit övervakar enheter och säkerställer funktionalitet i tjänsten.
Priser

Då prissättning är volymbaserad ber vi er kontakta Xenit för offert.