Säkerhetstjänster

Alla digitala system och tjänster löper idag risk för dataintrång och annan cyberkriminalitet. Att skydda sig är inte helt enkelt och ofta handlar det inte om enbart tekniska lösningar.

Xenit har flera erfarna säkerhetskonstulter som kan hjälpa er med allt från teknisk rådgivning till framtagning av ny säkerhetsstrategi eller IT-policy. Nedan har vi samlat några av våra paketerade säkerhetstjänster.