XDC Digital Workspace

XDC Workspace är en tjänst för tillhandahållande och förvaltning av hela eller delar av en verksamhets digitala arbetsplatser. Tjänsten omfattas av flera delar och anpassas utifrån kundens unika behov.

 

Tjänstebeskrivning:

Som XDC Workspacekund kan ni själva välja hur omfattande avtalet skall vara. De delar som omfattas är följande:

 

Leasing av IT-utrustning

Som XDC Workplacekund erbjuds kunden att införskaffa IT-utrustning så som stationära och bärbara klienter genom Xenit till en fast månatlig kostnad. Utrustning som införskaffas genom Xenit omfattas av hårdvaruansvar och hantering av hårdvara.

Val av utrustning sker i samråd mellan Xenit och kunden utifrån behov och ändamål. Leasing av IT-utrustning offereras separat utifrån förfrågan.

 

XDC Management och XDC Antivirus

XDC Management möjliggör en central hantering av operativsystem och programvara för såväl klienter som servrar. Tjänsten är en förutsättning för effektiv felsökning vid eventuella supportärenden och tecknas separat.

 

Användarsupport till fastpris per användare

Användarsupport till fastpris förutsätter att samtliga klienter i den dagliga verksamheten omfattas av XDC Management och gäller support på användarnivå från Service Desk enligt separat XDC Supportavtal.

 

Microsoft 365-tjänster

Microsoft 365 omfattar Office 365, Windows 10 och Enterprise Mobility & Security. Respektive tjänstegrupp omfattar i sin tur ett flertal olika tjänster som tecknas på användarnivå. Nya tjänster tillkommer även kontinuerligt från Microsoft.
Aktuella Microsoft 365 tjänster väljs ut i samråd med kunden utifrån verksamhetens faktiska behov och rapporteras på månatlig basis.

 

Tilläggstjänster:

XDC Standby – Beredskapstjänst som ger namngiven person hos er möjlighet att dygnet runt, året om, ringa Xenits beredskapsnummer för att begära assistans enligt avtalade reaktionstider.

XDC Monitoring – Övervakningstjänst som tillsammans med XDC Support möjliggör automatgenererade larm samt möjlighet att i samråd med Xenit definiera kritiska larm med åtgärd dygnet runt, året om.