XDC Cloud Preparation

Har ni funderingar på att flytta hela eller delar av er infrastruktur till Microsoft Azure? Då har du kommit helt rätt! Xenit kan hjälpa er till Microsoft Azure snabbt, tryggt och säkert. Men för att resan skall bli så bekväm som möjligt är vår rekommendation att börja där ni är idag. ”Xenit Cloud Preparation” gör just det och utgör därför en bra grund att bygga vidare på.

Att ställa om till molnet är inte helt självklart för alla, ofta eftersom det innebär att man lämnar någonting som man sedan länge varit trygg med.

Möjligheterna är om möjligt oändliga när man tittar på vad de olika molnlösningarna kan erbjuda idag. Skalbarhet, tillgänglighet och mobilitet saknar gränser och tiden det tar att få upp ett nytt system är obefintlig vilket ofta är anledningen till varför så många företag i allt högre grad väljer molnet framför traditionell infrastruktur.

Är det verkligen så enkelt? Både ja och nej. För den som är van vid terminologin och är väl insatt i företagets applikationer kan det vara precis så enkelt men för någon utan erfarenhet finns det en del att tänka på.

Tjänstebeskrivning

”Xenit Cloud Preparation” består av två delar, en analysfas och en workshop, som tillsammans skapar en riktigt bra utgångspunkt för er resa mot molnet. Tjänsten skräddarsys efter er verksamhet och passar därför lika bra för företag som är helt nya i molnvärlden som för de som kommit en bit på vägen.

Analysfasen

För att ni skall få rimlig kostnadsuppfattning och en tydlig bild över hur era system kommer att prestera på en molnplattform måste vi titta närmare på er nuvarande infrastruktur. Det kan vi göra oavsett om ni äger den själva idag, hyr den eller om ni har en så kallad hybridmiljö.

Innan man börjar flytta system är det viktigt att förstå hur molnet skiljer sig från traditionell IT-infrastruktur och vilken arkitektur som passar för just era laster. Att flytta servrar ”as is” blir snabbt en kostsam affär.

Därför lägger vi under analysfasen stor vikt vid de applikationer ni använder idag och tittar på hur ert data är strukturerat. Vissa av applikationerna kommer att fungera utmärkt på en molnplattform medan andra troligtvis kommer behöva viss modifiering och ytterligare några kommer helt enkelt inte att trivas i molnet.

Workshopen

För att ni skall få ut så mycket som möjligt av workshopen så anpassas den efter er verksamhet och er nuvarande kunskap kring Microsoft Azure. Tanken och syftet med den är att dels presentera resultatet från analysen men också att diskutera övriga faktorer som kan komma att påverka er molnresa.

Innehållet i workshopen anpassas till stor del efter er verksamhet och förutom en kort genomgång av analysfasen så förs diskussioner kring:

 • Vilka de starkaste drivkrafterna är som ligger bakom era molnplaner?
 • Vilken effekt ni förväntar er på er nästa IT-infrastruktur?
 • Vilka eventuella hinder/svårigheter ni ser med molnsatsningen?
 • Vanliga missförstånd kopplade till molntjänster.
 • Microsoft Azure Arkitektur – Överblick
  • Traditionell, Microservices, Big Data etc.
  • Virtuell Maskin, App Service, Container, Cloud Service etc.
  • SQL, MySQL, PostgreSQL
 • Skalbarhet, elasticitet, tillgänglighet, säkerhet och hanteringsmöjligheterna
  • Vanliga begrepp
  • IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Plattform as a Service) eller SaaS (Software as a Service)
 • Hur kan man räkna på kostnaderna för Microsoft Azure?
 • Varför skall man välja Microsoft Azure?

”Xenit Cloud Preparation” utgör grundbulten i er molnresa och dokumentationen vi tar fram ligger till grund för designen av er nya digitala infrastruktur.

Pris

Från 25.000 SEK*

 

*XDC Cloud Preparation debiteras som fastpris men då tjänsten till stor del kundanpassas så behöver vi diskutera omfattning och innehåll för workshopdelen innan fastpris kan säkerställas.