Hälsokontroll Citrixinfrastruktur

Hälsokontroll Citrixinfrastruktur utförs av konsult med mångårig erfarenhet inom Citrix produktutbud. Den syftar till att identifiera eventuella brister och flaskhalsar i kundens Citrixmiljö och inkluderar framtagning av åtgärdsförslag.

 

Varje hälsokontroll är unik

Varje hälsokontroll vi utför är unik och utformas tillsammans med kunden för att säkerställa att innehållet är anpassat efter såväl kundens önskemål som befintlig Citrixinfrastruktur.

Hälsokontrollen kan innehålla både taktiska aspekter, såsom genomgång av aktuellt resursnyttjande och loggfiler, samt strategiska aspekter där vi matchar aktuell design mot verksamhetens målsättningar för de kommande åren.

 

Full insyn och kontroll

Hälsokontrollen inleds med två timmar delad fjärrsession tillsammans med av kunden utsedd IT-personal, vilket ger såväl full insyn och kontroll i processen som minsta möjliga påverkan i miljön.

Genomlysningen sammanfattas i en enklare rapport, som överlämnas i samband med en kortare genomgång av nyckelpunkterna tillsammans med utvalda representanter från kunden.

 

Erhållna kundvärden

Utförandet av hälsokontrollen ger kunden möjlighet att effektivt identifiera brister och flaskhalsar i nuvarande Citrixuppsättning. Kunden kan sedan metodiskt adressera områden med stor förbättringspotential och ger dessutom bättre förutsättningar att planera inför kommande investeringar.

 

Upplägg

 • Förberedelser
  • Kundanpassning utförandefokus
  • Kundanpassning rapportunderlag
  • Utförande- och tidsplanering
 • Delad fjärrsession med tekniker
  • Genomlysning Citrixinfrastruktur
  • Insamling diagnosdata
  • Öppen dialog
 • Rapportförfattning
  • Sammanställning av insamlad data
  • Slutsatser och rekommendationer
 • Presentation
  • Genomgång och presentation av rapport