XDC Support

Kort om XDC

Vi vet hur viktig IT är för de allra flesta företagen och vi vet också vad som krävs för att faktiskt upprätthålla en stabil och säker IT-miljö.

Xenits tjänstepaket XDC (Xenit Delivery Center) består av ett antal komponenter som alla är framtagna i syfte att skapa trygghet för kunden. Oavsett om det rör sig om enstaka system eller ett komplett driftåtagande.

XDC Support

Som XDC Support kund får ni tillgång till Xenits Service Desk som tar emot, hanterar och avhjälper inkommande ärenden. Ni kan försäkra er om att hanteringen av inkommande ärenden påbörjas inom förutbestämda tidsramar och att ni alltid får återkoppling på ärenden som initieras.

Ärenden initieras via telefon, e-post eller direkt från ett övervakningssystem så som XDC Monitoring och de flesta ärenden som landar hos Service Desk avhjälps direkt av den tekniker som tar emot ärendet.

Samtliga inkommande supportärenden dokumenteras genom Xenits ärendehanteringssystem och som supportkund kan du få detaljerade rapporter på dessa, antingen med överenskommen periodicitet eller på begäran.

Ärendeflöde XDC Support

 

Tilläggstjänster

Som supportkund har ni också tillgång till ett antal tilläggstjänster som tillsammans med grundavtalet skapar en mycket driftsäker IT-plattform, nedan finner ni ett par tjänster som gifter sig bra med XDC Support.

XDC Monitoring – Övervakningstjänst som tillsammans med XDC Support möjliggör automatgenererade larm samt möjlighet att i samråd med Xenit definiera kritiska larm med åtgärd dygnet runt, året om.

XDC Standby – Beredskapstjänst som ger namngiven person hos er möjlighet att dygnet runt, året om, ringa Xenits beredskapsnummer för att begära assistans enligt avtalade reaktionstider.