XDC Operate

XDC Operate är en flexibel drift- och förvaltningstjänst som skräddarsys, helt utifrån era behov. Idén är att frigöra värdefull tid från er egen organisation så att ni istället för att underhålla system kan fokusera på att utveckla er verksamhet.

Som kund kan ni vara trygga med att de system som omfattas av XDC Operate är i goda händer och att det alltid finns teknisk personal tillgänglig för eventuella incidenter och förändringar.

Ett genomgående proaktivt arbetssätt gör det också möjligt för Xenit att löpnade notifiera kunden om rekommenderade åtgärder. Detta tillsammans med återkommande driftmöten gör XDC Operate till en fulländad drift- och förvaltningstjänst, helt anpassad utifrån kundens behov.

Tjänstebeskrivning:

För att verifiera funktionalitet, compliance och forsatt driftsäkerhet på de system som omfattas av XDC Operate genomför Xenit en proaktiv översyn av IT-miljön med överenskommen frekvens. Efter varje genomförd översyn överlämnas en rapport innehållande resultat från genomlysningen samt en lista på rekommenderade förbättringsåtgärder.

Eftersom tjänsten skräddarsys för varje kund så varierar också avtalets omfattning utifrån rådande kundbehov. Exempel på innehåll i ett XDC Operate avtal kan vara, men ej begränsat till:

  • Övervakning
  • Patchhantering
  • Hälsokontroller
  • Löpande support
  • Mobile Management
  • Konsulttimmar/Timbank
  • SLA
  • Inställelsetider