XDC Monitoring

IT är för många företag en förutsättning idag och inte sällan också ett konkurrensmedel. Det bygger dock på att system och tjänster är tillgängliga för användaren och att eventuella incidenter hanteras omgående, gärna innan användaren påverkas.

Vår erfarenhet säger att ett system eller en tjänst väldigt sällan slutar att fungera utan indikationer på att någonting inte stämmer. Oftast skickar systemet signaler om att någonting är fel långt innan systemet slutar att fungera. Problemet är att många företag inte uppmärksammar dessa signaler utan istället väntar på att systemet inte längre svarar.

Proaktiv övervakning!

Genom proaktiv övervakning av IT-miljön kan vi i de flesta fall fånga upp fel och brister innan dessa hinner påverka användare. Övervakningen är också ett kraftfullt verktyg vid behov av felsökning av era system.

XDC Monitoring är en övervakningstjänst som via e-post och/eller sms larmar vid eventuella fel på övervakade system och tjänster. Tjänsten är enkel att komma igång med och som kund får ni tillgång till en egen vy i systemet som ger en bra överblick över hur IT-miljön mår och vad som övervakas.

Tjänsten skräddarsys för att möta just era behov och i samråd med Xenit sätts relevanta larm upp för system och tjänster som är viktiga för er verksamhet.

Antalet övervakningspunkter kan justeras på månadsbasis vilket gör tjänsten extremt flexibel och skalbar.

Tjänstebeskrivning:

Varje övervakat system eller tjänst kan klassificeras i olika nivåer beroende på hur kritiska de är och utifrån fördefinierade tröskelvärden.

Meddelandeklassificering:

Klass A – SMS och/eller e-post dygnet runt årets alla dagar
Klass B – SMS och/eller e-post under normal kontorstid

Larmklassificering:

Kritisk – Kunddefinierat tröskelvärde
Varning – Kunddefinierat tröskelvärde

Dessa klassificeringar kan justeras utifrån era önskemål och ni kan till exempel tillåta larm via e-post från ett varnande system dygnet runt men SMS och e-post under normal kontorstid.

Larmhantering:

Önskar ni larmhantering kan XDC Monitoring enkelt integreras med Xenits övriga XDC tjänster såsom XDC Support & XDC Standby där Xenits specialister tar hand om ärendena.

Förkrav: VPN tunnel