XDC Mobile Management

På väldigt kort tid har mobiltelefonen gått från att vara ett hjälpmedel till att idag vara ett självklart arbetsverktyg hos de flesta företag. Ökad effektivitet och möjlighet att jobba när som helst är båda exempel på väldigt positiva effekter som utvecklingen resulterat i.

Dessvärre finns det en del utmaningar så mobiltelefoner och surtplattor i allt högre utsträckning integreras med företagens system och applikationer, inte minst säkerhetsmässigt. Vilka enheter kommer åt vad och hur försäkrar vi oss om att vårt data skyddas?

För att hjälpa företag att möta behoven av ökad kontroll kring mobiltelefoner och suftplattor har Xenit tagit fram en tjänst som heter XDC Mobile Management. I tjänsten säkerställer vi att era medarbetare kommer åt de system som hen har rätt till samtidigt som vi skyddar era data genom att kontrollera företagsrelaterade applikationer på enheterna.

Tjänstebeskrivning:

XDC Mobile Management är en MDM-lösning som managerar och hanterar mobila enheter såsom mobiltelefoner och surtplattor. Med tjänsten distribueras de applikationer som användaren behöver och vid behov kan all företagsrelaterad data raderas från enheten.

Tilläggstjänster:

Genom XDC Support kan vi även inkludera användarsupport.