logga

Arbetsplats som tjänst

Likt den industriella revolutionen har de senaste årens digitalisering förändrat vårt samhälle i grunden. Internet, social media och mobila tjänster vävs in i vår vardag och utgör idag en stor del av våra liv, inte bara på fritiden utan också i arbetslivet. Möjligheterna är många men självklart ställer det också helt nya krav på IT.

I stort sett alla IT-intrång initieras idag via en klientdator eftersom det är just vid klienten de största IT-säkerhetsmässiga bristerna och sårbarheterna finns. Antingen i form av den mänskliga faktorn eller som ett resultat av ineffektiv hantering av datorer. Utmaningarna lär inte bli färre i takt med att våra medarbetare blir allt mer mobila och systemen allt mer tillgängliga.

Tjänsten

För att hjälpa er möta dessa utmaningar erbjuder vi ”Arbetsplats som tjänst”. Det är en komplett lösning som tillgodoser era medarbetare med en säker och fungerande klientdator, fylld med verktyg som skapar förutsättningar för ökad produktivitet och stöttar er digitala resa. Tillsammans med obegränsad fjärrsupport kan ni känna er trygga med att era medarbetar alltid har rätt förutsättningar, oavsett vart dem befinner sig. Allt detta till en fast månadskostnad per användare och månad.

Full kontroll

Tjänsten bygger på Microsoft 365 vilket innebär att era användare känner igen sig i gränssnittet och att ni inte behöver fundera över vilken version av Windows eller Office ni använder, ni kommer alltid att använda de senaste.

Med obegränsad fjärrsupport behöver ni inte oroa er över oväntade kostnader i samband med incidenter som rör era klientdatorer, era medarbetare kan när som helst vända sig till vår Servicedesk.

Alla Microsoftlicenser som ingår och utgör del av tjänsten hanteras centralt och ligger på månadsprenumeration. Det innebär att ni genom ”Arbetsplats som tjänst” får full kontroll på vilka licenser ni har men också att ni aldrig kommer att vara över- eller underlicensierade som ett resultat av till exempel förändringar i personalstyrkan.

Säker och centralt hanterad

Bara genom att alltid hålla era datorer fullt uppdaterade skyddas er verksamhet från många av de hot vi ser idag. I kombination med antivirus, multifaktorsautentisering och applikationsövervakning är ”Arbetsplats som tjänst” en säker plattform för era klientdatorer.

Har ni behov av utökad säkerhet så kan tjänsten skräddarsys för att möta dessa. Nedanstående tilläggstjänster bygger på Microsoft 365 och kan adderas till ”Arbetsplats som tjänst”.

I tjänsten ingår

  • Licenser för Microsoft 365
  • Grundinstallation – Operativsystem och produktivitetsapplikationer
  • Central managering (Övervakning, larmhantering, uppdateringar, inventering)
  • Krypterad hårddisk
  • Obegränsad fjärrsupport för samtliga enheter som ingår i tjänsten

Pris

600 SEK per användare

Det är enkelt att komma igång med tjänsten med enkel prissättning med månadskostnad per användare.

Tilläggstjänster

  • Hårdvara – Har ni äldre datorer som ni är i behov av att byta ut kan ni addera dator till ”Arbetsplats som tjänst”.
  • Applikationsutrullning – Vi hjälper er gärna med utrullning av era företagsspecifika applikationer till klienterna.
  • Utökat dokumentskydd – Genom dokumentklassificering kan vi se till att dokument som är extra känsliga krypteras och endast finns tillgängliga för medarbetare som rätt att se dem.