XDC Cloud Preparation

› Läs mer

XDC IDP

› Läs mer

Arbetsplats som tjänst

› Läs mer

XDC Support

› Läs mer

XDC Signature

› Läs mer

XDC Operate

› Läs mer

XDC Monitoring

› Läs mer

XDC Mobile Management

› Läs mer

XDC Management

› Läs mer

XDC Digital Workspace

› Läs mer

XDC Authenticate

› Läs mer

MS Azure Workshop

› Läs mer

Hälsokontroll Citrixinfrastruktur

› Läs mer

Effektivitetstjänster

› Läs mer

Säkerhetstjänster

› Läs mer

Konsulttjänster

Xenit är inte som andra

Vi är yngre, skarpare och har digitaliseringen i blodet. Våra kunder väljer och därför att vi ser den större bilden, går före och visar vägen till en digitaliserad verksamhet. Vi är nästa generations IT-specialister!

› Läs mer

Infrastrukturtjänster

› Läs mer

Molntjänster

› Läs mer

Drifttjänster

› Läs mer