Vi på Xenit är oerhört stolta att kunna meddela att vi, som en av få Citrixpartners, är specialiserade inom tre av fyra av Citrix nya specialistområden.

 

De fyra specialistområdena är:

  • Mobility Management
  • Networking for Apps & Mobile Security
  • Networking for Data Center
  • Virtualization

 

Vi på Xenit är specialiserade inom Networking for Apps & Mobile Security, Networking for Data Center och Virtualization.

 

Citrix har sedan länge tillämpat certifieringar för att säkerställa kompetensen hos sina partners. Detta fungerar också som ett kvitto för partners på att man sitter på den kompetens som krävs för att arbeta med Citrixprodukter. Vi på Xenit tar löpande certifieringar och säkerställer kontinuerligt att vi innehar såväl de högsta nivåerna som de senaste versionerna.

 

De nya specialistområdena är framtagna som komplement till certifieringarna. Kraven för att bli specialiserade inom dessa specialistområden är höga och speglar de krav som Citrix ställer på sina egna internkonsulter. Att bli godkänd på dessa prov påvisar med andra ord tydligt vilka partners som sitter på den absolut högsta kompetensen inom Citrix produktutbud.

 

Experter från Citrix validerar vilka som klarar testen och får titulera sig som specialister inom var och ett av de fyra specialistområdena genom interaktivt lärande.  Ett av flera krav för att uppnå Citrix specialistbeteckning är det så kallade Citrix Specialization Practicum. Till skillnad mot Citrix certifieringar tillhandahåller denna en praktisk metod för att öva och testa både utformning och leveransförmåga. Varje examen simulerar verkliga testscenarier genom att konsulten utmanas att bygga en lösning inom en labbmiljö som möter de affärs- och användarkrav som angetts, genom att använda sina erfarenheter inom Citrix produktutbud. På detta sätt valideras konsultens kunskaper på ett meningsfullt sätt.

 

Citrix specialistprogram

 

Vi är som sagt stolta över att vara specialiserade inom tre av fyra specialistområden, men arbetar fokuserat och kontinuerligt på att bli specialiserade även inom den fjärde.

 

Läs mer om Citrix specialistprogram här.

 

Vid frågor, kontakta Linus Lindström, 010-707 35 02