Bild
Ladda ner case som PDF

Capio - Tillgängligheten ökade med Xenit

Om Capio

Capio är ett av Europas största privata hälso- och sjukvårdsföretag. Verksamheten finns i fem länder – Sverige, Norge Tyskland, England och Frankrike. Att Capio arbetar över nationsgränserna gör dem unika i sin bransch.

 

Utmaning
Ökad tillgänglighet och effektiv användning

Citrixplattformen blev allt viktigare för Capios programdistribution och Xenit ombads därför att göra en granskning av den. Flera förbättringar, som skulle resultera i ökad tillgänglighet och effektivare användning av systemet, upptäcktes.

– Xenit har fokus på Citrix produkter.

Det känns otroligt bra att vi nu har fått spetskompetens, säger Jan Stenhoff, driftsansvarig på Capio Shared Services.

 

Lösning
Xenit gjorde ändringar och tog över driften

De ändringar som Xenit föreslog gav Capio en uppsättning enligt ”best practice” för driftsäkerhet och enkla förändringar, proaktiv övervakning, löpande uppdateringar om driftsläget och tydlig dokumentation. Efter den genomförda granskningen blev det ett naturligt steg att låta Xenit ta itu med justeringarna och ta hand om driften av Citrixmiljön.

– Vi har varit så nöjda att Xenit kör vidare med driften, säger Jan Stenhoff.

 

Resultat
Säkert, stabilt och effektivt

Nu är användningen av Citrix säkrare och stabilare. Företaget har också börjat använda systemet mer effektivt.

– Vi är inte i mål ännu men det tror jag hänger på oss, vi är en väldigt decentraliserad organisation. Vi har fått råd och tips från Xenit för att kunna nå ända fram, säger Jan Stenhoff. Capio har efter ändringarna också fått en mer kostnadseffektiv drift och högre tillgänglighet för Citrixplattformen. Enligt Jan Stenhoff har projektet varit strukturerat och metodiskt upplagt och det har fått goda resultat.

Daniel Olsson, VP Project Control på Capio, gillar att arbeta med Xenit.

– De utgår från ett ”best practice”- tänk och applicerar det. Det uppskattar jag verkligen, säger han.

 

 

Ställ en fråga!
Kontakt

Hej! Vad vill du veta om vårt kundcase med Capio?