Bild
Ladda ner case som PDF

Capio Närsjukvård - Mobila arbetssätt

Om Capio

Capio har över 11 000 medarbetare och driver sjukvård i fem europeiska länder. I Sverige består verksamheten av ett akutsjukhus, tre närsjukhus, drygt 20 specialistkliniker och över 70 vårdcentraler. IT-infrastrukturen på vårdcentralerna kan hanteras antingen av Capio eller av det lokala landstinget. Vårdcentralerna ligger under affärsområdet Capio Närsjukvård.

 

Utmaning
Snabb och effektiv tillgång till företagsinformation

Med verksamheter på 72 vårdcentraler i 12 landsting, med en rad olika IT-miljöer, uppstod en utmaning i se till att företagsinformation på bästa sätt kunde nå verksamhetscheferna ute på vårdcentralerna, oavsett hur den lokala infrastrukturen är uppbyggd.

– Det ser inte likadant ut överallt. Därför ville vi ha en standardiserad lösning som säkerställer att våra anställda får tillgång till data och system på ett enkelt och säkert sätt oavsett hur IT-miljön på den lokala vårdcentralen ser ut, säger Daniel Olsson, vice affärsområdeschef på Capio Närsjukvård.

Att ha en verkligt mobil plattform var av stor vikt. Målsättningen är att all relevant företagsinformation ska vara tillgänglig hela tiden, oavsett var man befinner sig.

 

Lösning
Mobila enheter med hög säkerhet

Capio valde att satsa på iPads, både på grund av dess intuitiva gränssnitt men även på grund av ett starkt önskemål från organisationen. Med hjälp av sina iPads kan nu verksamhetscheferna ta del av ekonomiska rapporter och annan ekonomidata, samt även koppla upp sig mot Capios centrala verksamhetssystem. Med applikationen Citrix Worx Home får användaren genom en krypterad anslutning åtkomst till Windows, webb- och iPadapplikationer. Filerna lagras i den säkra molntjänsten Citrix ShareFile, där de anställda kommer åt exempelvis sina Office-dokument och rapporter.

 

Resultat
Effektivare styrning av verksamheten

Tack vare samarbetet med Xenit har Capio fått en mobil enhet där verksamhetscheferna kan ta del av företagsinformation, varhelst det passar – på arbetsplatsen, på tåget eller hemma i soffan. Xenit förvaltar systemet och sköter användarsupporten.

– Xenit är trevliga och jordnära men samtidigt visionära och utmanande – passar oss perfekt, avslutar Daniel Olsson.

 

 

Ställ en fråga!
Kontakt

Hej! Vad vill du veta om vårt kundcase?