Aktuellt

Xenit breddar sitt kunderbjudande och startar ett nytt affärsområde inom Business Intelligence (BI). BI är ett beslutsstödsverktyg som används för att förenkla beslutsfattning genom att aggregera och visualisera data.

Xenit Business Intelligence

– I en snabbt föränderlig värld blir det allt viktigare för företag att använda och tydliggöra data för att kunna fatta rätt beslut, säger Linus Lindström, vd på Xenit.

IT-företaget Xenit har länge jobbat med beslutstöd i den egna verksamheten och har stor kompetens inom området.

– Vi ser en ökande efterfrågan på den här typen av tjänster från våra kunder. Att aggregera och visualisera data är tekniskt komplext och att erbjuda lösningar inom beslutstöd känns därför som ett naturligt steg för oss, säger Linus Lindström.

Xenits kunderbjudande riktar sig till både befintliga och nya kunder. Förutom beslutstöd inom IT-området, erbjuder de också tjänster som riktar sig till andra delar av verksamheten, till exempel ekonomi och bemanning.

– Det finns många delar i ett företag som är svåra att överblicka och där kan beslutstöd vara till stor hjälp. En viktig del handlar om att använda data och information som redan finns för att titta in i framtiden. Genom att ta proaktiva beslut baserade på rätt underlag, kan företag prestera bättre och sticka ut i jämförelse med konkurrenterna, säger Daniel Oldin, Solution Lead, BI, Xenit.

Trots att allt fler verksamheter anser att beslutstöd är affärskritiskt, visar forskning* att majoriteten av de bolag som använder beslutstöd inte får önskad effekt. Daniel Oldin ser stora möjligheter för företag som använder beslutstöd på rätt sätt.

– För att lyckas räcker det tyvärr inte att bara köpa en färdig teknisk lösning och Xenit ser därför partnerskapet som en viktig del. Vi har visat att vi kan leverera spjutspetskompetens med stort fokus på kundnytta på en extremt konkurrensutsatt marknad. För de företag som vill satsa långsiktigt är Xenit definitivt rätt partner, säger Daniel.

Daniel Oldin har lång erfarenhet inom e-handel och försäljning och kommer närmast från en treårig utbildning på Handelshögskolan med inriktning på koncernredovisning, ekonomistyrning och BI.

 

*Källa

Impact of business analytics and enterprise systems on managerial accounting,

Applebaum et al. 2017: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1467089517300490

Med anledning av att Myndigheten för Samhällsberedskap varnar för risken att drabbas av skadlig kod (virus, trojaner och ”ransom”-ware) har Xenit satt upp 13 steg som vi rekommenderar alla att arbeta utifrån för att minska risken att få in skadlig kod i IT-miljön.

 

Vi arbetar med samtliga 13 steg och erbjuder både rådgivning och färdiga tjänster inom varje område.

 

Xenits 13 steg för att minska risken för att drabbas av skadlig kod:

 1. Utbilda användare att inte öppna okända mail/program/länkar/hemsidor.
 2. Säkerställ automatisk och regelbunden uppdatering av antivirusprogram.
 3. Säkerställ automatisk och regelbunden uppdatering av operativsystem och tredjepartsprogramvaror (Windows Update, Flash, Java etcetera).
 4. Säkerställ fungerande backuper för att möjliggöra full återställning.
 5. Använd Shadow Copies på Windows filservrar för att möjliggöra återställning av tidigare dokumentrevisioner.
 6. Använd spamskydd för inkommande och utgående e-post som stoppar massutskick.
 7. Använd NTFS-rättigheter för att begränsa användarnas åtkomst i gemensamma filstrukturer endast till de filer/kataloger de faktiskt behöver.
 8. Använd funktionen AppLocker i Windows för att begränsa vilka programvaror som får startas på klienter/servrar.
 9. Använd funktionen User Access Control i Windows för att begränsa vilka programvaror som får startas på klienter/servrar.
 10. Använd funktionen Windows Firewall för att minska attackytan på klienter/servrar.
 11. Begränsa administratörsrättigheter till att endast omfatta administratörskonton på klienter/servrar.
 12. Använd webproxy som filtrerar all Internet-åtkomst för att förhindra phishing-sidor.
 13. Använd IPS/brandvägg som i realtid scannar ingående/utgående Internet-trafik och blockerar skadlig kod.

 

Tveka inte att kontakta oss om ni vill ha hjälp med ovan eller undrar vilka steg som ni uppfyller idag med er befintliga installation och konfiguration.

Med anledning av att  många företag, organisationer och myndigheter i Sverige drabbats av skadlig kod i år har Myndigheten för Samhällsberedskap skrivit följande artiklar som beskriver hotet på ett bra vis:

 

https://www.cert.se/2015/03/kort-om-ransomware
https://www.cert.se/2015/09/ransomware-och-phishing-mail

 

Trots goda säkerhetsrutiner, vilket innebär kontinuerligt och framförallt automatiskt uppdaterade, programvaror, antivirusskydd och operativsystem kan man drabbas av skadlig kod. Genom sinnrikt konstruerade applikationer och webbsidor kan användare luras att utföra åtgärder som inte skall utföras. Xenit har satt upp en guide på 13 steg för att minimera risken att få in skadlig kod i IT-systemet, du kan läsa den här.

 

Mer information om skadlig kod och aktuellt säkerhetsläge kan fås från MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap: https://www.cert.se

Xenit levererar skydd för kunders och sin egna epost med hjälp av XDC Antispam. En tjänst Xenit tagit fram för att leverera ett högt tillgängligt skydd där servrarna är spridda över Xenits datacenter och Microsoft Azure för högsta möjliga tillgänglighet.

 

XDC Spam Protection

 

Skyddet används inte bara för att skydda mot inkommande hot, utan även mot att en infekterad dator eller liknande ska kunna skicka vidare skadlig kod utanför verksamheten. Vi skyddar både kunder som har sin epost i Office 365 och exempelvis on-premises Exchange.

Har ni problem med spam eller bara vill öka skyddet för verksamheten? Säg till oss så kan vi hjälpa er igång med XDC Antispam.

 

Vi på Xenit är oerhört stolta att kunna meddela att vi, som en av få Citrixpartners, är specialiserade inom tre av fyra av Citrix nya specialistområden.

 

De fyra specialistområdena är:

 • Mobility Management
 • Networking for Apps & Mobile Security
 • Networking for Data Center
 • Virtualization

 

Vi på Xenit är specialiserade inom Networking for Apps & Mobile Security, Networking for Data Center och Virtualization.

 

Citrix har sedan länge tillämpat certifieringar för att säkerställa kompetensen hos sina partners. Detta fungerar också som ett kvitto för partners på att man sitter på den kompetens som krävs för att arbeta med Citrixprodukter. Vi på Xenit tar löpande certifieringar och säkerställer kontinuerligt att vi innehar såväl de högsta nivåerna som de senaste versionerna.

 

De nya specialistområdena är framtagna som komplement till certifieringarna. Kraven för att bli specialiserade inom dessa specialistområden är höga och speglar de krav som Citrix ställer på sina egna internkonsulter. Att bli godkänd på dessa prov påvisar med andra ord tydligt vilka partners som sitter på den absolut högsta kompetensen inom Citrix produktutbud.

 

Experter från Citrix validerar vilka som klarar testen och får titulera sig som specialister inom var och ett av de fyra specialistområdena genom interaktivt lärande.  Ett av flera krav för att uppnå Citrix specialistbeteckning är det så kallade Citrix Specialization Practicum. Till skillnad mot Citrix certifieringar tillhandahåller denna en praktisk metod för att öva och testa både utformning och leveransförmåga. Varje examen simulerar verkliga testscenarier genom att konsulten utmanas att bygga en lösning inom en labbmiljö som möter de affärs- och användarkrav som angetts, genom att använda sina erfarenheter inom Citrix produktutbud. På detta sätt valideras konsultens kunskaper på ett meningsfullt sätt.

 

Citrix specialistprogram

 

Vi är som sagt stolta över att vara specialiserade inom tre av fyra specialistområden, men arbetar fokuserat och kontinuerligt på att bli specialiserade även inom den fjärde.

 

Läs mer om Citrix specialistprogram här.

 

Vid frågor, kontakta Linus Lindström, 010-707 35 02

Exchange Server 2016 har sedan en tid varit tillgängligt som Technical Preview men igår släppte Microsoft en publika versionen för on-premise. Några av nyheterna i Exchange 2016 är:

Förenklad arkitektur
Arkitekturen bakom Exchange 2016 är en vidareutveckling av Exchange 2013 där man valt att slå samman Client Access- och Mailbox-rollerna till en och samma roll vilket gör att mailflödet sker på ett mer logiskt sätt och innebär inte att mail hoppar mellan flera servrar innan de landar i användarens mailbox.

ex1

ex2

Förbättrad stabilitet
Exchange 2016 innehåller samtliga prestanda och förbättringar som Exchange 2013 och dess Cumulative Updates men har även utökat med en del nya förbättringar.

En av dessa är att man i Exchange 2016 har möjlighet att läsa från en passiv databas kopia i ett DAG vilket gör att en failover i Exchange 2016 blir upp emot 33 % snabbare än Exchange 2013.

En annan är att MAPI (Messaging Application Programming Interface )-over-HTTP som introducerades i Exchange 2013 SP1 är aktiverat som standard vid nyinstallationen och krävs att vara aktivt vid en uppgradering från Exchange 2013.

MAPI-over-HTTP ersätter därmed RPC-over-HTTP vid anslutning från Outlook till Exchange-servrarna och är ett stabilare och pålitligare protokoll. Ytterligare en fördel med att Exchange går över till MAPI istället för RPC är att MAPI användas enbart av Exchange medan RPC-protokollet används för ett flertal av Microsoft produkter (bl.a. Active Directory) så vid förändring och förbättring av protokollet behöver inte övriga system tas i beaktning.

Outlook Web (OWA)
Några nya funktioner i Outlook Web App (OWA) är:

•    Svepa
•    Pina
•    Ånga
•    Svara i samma ruta
•    Förslag på ny tid i mötesbokning
•    En-linjes vy för inkorgen
•    Klistra in bilder i mailkonversation
•    Tema
•    Emojis

 
ex3
Även det grafiska utseendet och prestandan i den mobilanpassade versionen är nytt i Outloook Web App för Exchange 2016.

ex5 ex6

Förbättrad and mer intuitiv sökfunktion
Sökfunktionen i Exchange 2016 är klart förbättrad och Outlook klienten använder sig nu fullt ut av serversidan vid sökning efter innehåll i en mailbox.
En förbättrad och ny intuitiv sökgränssnitt i Outlook 2016 och Outlook Web App har implementeras vilket ger sökförslag när du skriver, baserat på personer du kommunicerats med, ditt mailinnehåll och sökhistory.

Nvidia

Xenit är mycket stolta över att efter ett långvarigt nära samarbete med NVIDIA, som enda partnerbolag i Norden blivit utsedda till NVIDIA Preferred Partner inom området Butt/Virtualization.

NVIDIA Butt/Virtualization: Bakgrund och kundnytta

Lösningsområdet omfattar NVIDIAs produktserie NVIDIA GRID samt hur dessa produkter kan integreras med olika virtualiseringsteknologier från aktörer som Citrix, Microsoft och VMware.

 

Kundgrupp

Sammantaget riktar sig dessa lösningar till större och medelstora bolag som har användare av applikationer med krav på hög grafikprestanda- och beräkningskapacitet, till exempel från systemleverantörer som Autodesk, Adobe, Ansys, ESRI, Graphisoft, Solidworks, PTC och många fler.

 

Ett traditionellt problemområde

Ovannämnda applikationer måste särbehandlas av IT-avdelningen och driver stora kostnader i verksamheten. De behöver installeras och underhållas lokalt på varje användares dator, kräver avancerade arbetsstationer som i många fall måste vara stationära, växlar mycket värme och väsnas.

 

De filer som det arbetas med blir ofta mycket stora och kombinationen av att applikationerna måste vara lokalt installerade samt att mycket data behöver bearbetas försvårar förutsättningarna till ett effektivt samarbete. Framförallt mellan olika verksamhetsorter.

 

Lösningsspår 1: Privat molnlösning

Ett lösningsspår är att verksamheten införskaffar egna servrar med särskilda grafikkort inkopplade. Dessa är möjliga att virtualisera till ett större antal virtuella arbetsstationer som i stort fungerar som en helt vanlig arbetsstation men är placerade i datacentret. Det är även möjligt att koppla in användares befintliga arbetsstationer till den centralt managerade miljön för att tillgängliggöra dessa över längre avstånd och mellan medarbetare samt förenkla IT-underhållet.

 

Typiska fördelar med detta lösningsspår är:

 • Förutsättningarna är goda till att kunna integrera mellan olika system och med befintlig IT-infrastruktur
 • Gemensamma filer och data kan placeras på högpresterande centrala lagringslösningar i datacentret och blir direkt nåbara för samtliga användare – projektdata behöver inte synkroniseras ut till användarna eller mellan orter utan stannar i datacentret
 • Applikationer kan uppdateras, underhållas och övervakas centralt av IT-avdelningen – vilket kraftigt förstärker de tekniska förutsättningarna till att verksamheten skall kunna anamma nya applikationer, systemversioner och arbetssätt
 • Användare kan på ett säkert sätt koppla upp sig till sina applikationer från valfri enhet och plats, exempelvis på resande fot eller hemifrån från en privat enhet

 

Typiska problem är:

 • Det är inte alla applikationer och systemleverantörer som stödjer detta tillvägagångssätt och alla användningsområden är inte applicerbara
 • En betydande hårdvaruinvestering är ofta nödvändig och IT-personal behöver utbildas i de nya teknologierna
 • En internetförbindelse krävs för att användaren skall kunna använda sina applikationer

 

Lösningsspår 2: Publika molnlösningar

Ett annat möjligt lösningsspår är att istället se till de molnbaserade lösningar som börjat lanseras av respektive systemleverantör, såsom Autodesk 360, ArcGIS Online, OnShape med flera. Även detta frikopplar applikationerna från användarnas lokala datorer, ökar möjligheterna till samarbete och förenklar IT-underhållet.

 

Typiska fördelar med detta lösningsspår är:

 • Det går snabbt att starta upp och kräver i vissa fall inga större investeringar i egen utrustning eller några längre bindningstider på molntjänsterna
 • Applikationer uppdateras och underhålls direkt av systemleverantören, där nya systemversioner per automatik rullas ut till användare i takt med att de släpps
 • Användare kan på ett säkert sätt koppla upp sig till sina applikationer från valfri enhet och plats, exempelvis på resande fot eller hemifrån från en privat enhet
 • Det är i vissa fall möjligt att betala på en nyttjandebasis, vilket kan vara mycket kostnadseffektivt i de fall som behovet är temporärt, exempelvis för att kunna hyra utökad beräkningskapacitet under en kortare period

 

Typiska problem är:

 • Svårt att kontrollera hur projektdata hanteras i systemleverantörernas publika moln
 • Molnen är ofta placerade på regionsnivå, exempelvis i Irland och Frankfurt avseende Europa, vilket kan medföra en långsam nätverksuppkoppling till användaren och försvåra förutsättningarna till att kunna ladda ned/upp data
 • Det är ofta mycket svårt, eller omöjligt, att göra några integrationer med både övriga egna applikationer och infrastruktur men också mellan respektive molnlösningar
 • En internetförbindelse krävs för att användaren skall kunna använda sina applikationer

 

I de fall där projektdata ur ett informationssäkerhetsperspektiv inte är verksamhetskritisk, det är ett fåtal av ovannämnda applikationer som används och det finns få krav på att behöva koppla samman dessa med övrig infrastruktur kan detta lösningsspår vara ett mycket bra val.

 

Xenits erbjudande

Xenit erbjuder konsulter med erfarenhet och expertis inom båda ovannämnda lösningsspår för rådgivning, införandestöd och drift. Boka in ett möte för oss för en fortsatt dialog utifrån er verksamhets förutsättningar och behov genom att kontakta Tony Berholt på tony.berholt@xenit.se eller 010-707 35 03.

 

Nedan följer mer information om vilka NVIDIA är och hur Xenits resa tillsammans med NVIDIA har sett ut fram till idag.

 

Vilka är NVIDIA

NVIDIA är ett världsledande bolag inom datorgrafik, etablerat i Silicon Valley 1993. De är idag noterade på NASDAQ (NVDA) med en omsättning på 4,68 miljarder USD och 9 300 anställda runtom i världen.

 

På konsumentmarknaden är de mest kända för sin spelgrafikkortsserie NVIDIA GeForce. Inom företagsvärlden har de länge arbetat nära mjukvarubolag inom CAD, Visualisering och High Performance Computing med sin produktserie NVIDIA Quadro.

 

Nvidia Graphics

 

Startskottet för Xenit som NVIDIA Partner

Xenit har sedan det grundades 2009 verkat efter devisen att hjälpa andra företag att bli mer framgångsrika genom att leverera tjänster av högsta klass inom områdena virtualisering, mobilitet och nätverk. Detta har inneburit ett naturligt nära partnerskap med Citrix Systems och Microsoft, som båda levererar marknadsledande produkter inom ovannämnda områden.

 

Citrix Partner Gold Solution AdvisorMicrosoft Partner

 

Våren 2013, på Citrix årliga konferens Citrix Synergy, lanserade NVIDIAs VD Jensen Huang och Citrix VD Mark Templeton resultatet av ett långtgående och banbrytande utvecklingssamarbete ”NVIDIA GRID med Citrix XenDesktop”.

 

Citrix Synergy

 

Xenit hade redan sedan 2012 varit mycket engagerade i området genom ett utvecklingssamarbete med Cad-Quality och det var nära till hands för Xenit att ta en ledande position inom området.

Pressmeddelande den 8 mars 2012: http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/arbeta-daer-du-befinner-dig-739355

 

Xenit första partner i Norden

Hösten 2013 ställde Xenit ut samt höll en VIP-session på Cad-Q Dagarna 2013 tillsammans med Citrix, NVIDIA, 3DConnexion och Dell.

CadQ

 

Utvecklingen gick otroligt snabbt fram och kort därefter var det dags att presentera en ny session nyheter i form av ett gemensamt GRID Event tillsammans med Citrix, Dell och NVIDIA på Clarion Hotel Post.

 

Dell grid

 

När det under hösten 2014 blev dags att återigen ställa ut tillsammans med Citrix, Dell och NVIDIA på Cad-Q Dagarna 2014 var det mycket tydligt att det under det gångna året var många som hade fått upp ögonen för de nya möjligheter som lösningsområdet öppnar upp för och det var inte många lediga stunder vid montern.

 

CadQ with Dell and Nvidia

 

 

Xenit VIP CadQ

 

 

I september 2014 utsågs Xenit AB till första NVIDIA GRID partners i Norden och under våren 2015 bjöds Tony Berholt, Seniorkonsult och specialiserad inom lösningsområdet NVIDIA GRID, in till NVIDIA årliga mässa NVIDIA GTC i Silicon Valley i egenskap av talare.

 

Virtualized Professional Graphics

Du kan läsa mer om när när Xenit blir NVIDIA GRID-partners genom att klicka på bilden ovan.

 

Nvidia VPG

 

Du kan läsa mer om när när Xenit besökte NVIDIA GTC 2015 genom att klicka på bilden ovan.

 

Vi på Xenit har för avsikt att även fortsatt vara ledande i Norden inom området Virtualized Professional Graphics och ser med tillförsikt fram emot ett fortsatt gott samarbete och partnerskap med NVIDIA.

 

Xenit erbjuder konsulter med erfarenhet och expertis för rådgivning, införandestöd och drift. Boka in ett möte för oss för en fortsatt dialog utifrån er verksamhets förutsättningar och behov genom att kontakta Tony Berholt på tony.berholt@xenit.se eller 010-707 35 03.

 

 

Nu är 2014 års kundundersökning sammanställd och vi är väldigt glada och stolta över att kunna presentera det fina resultatet:

 

– Ett totalindex på 4,56 av 5 och en svarsfrekvens på 68% visar att majoriteten av våra kunder är mycket nöjda med samarbetet och det arbete som Xenit utfört under det gångna året.

 

Graf_NKI_2012_2014

Som tack för våra kunders deltagande i kundundersökningen kommer vi att donera ett bidrag på 5,000 kronor till Webaidshop som drivs av Läkarmissionen och samlar in pengar till bistånd i form av konkreta gåvor till utsatta människor. De som svarade på enkäten fick själva välja var de ville att deras del av bidraget skulle gå till. Utifrån respontenternas önskemål har bidraget fördelats på följande ändamål:

*   Det stora utbildningspaketet x 10 stycken à 750 kr

*   Skolstöd, Bangladesh x 5 stycken à 500 kr

*   Mat till gatubarn, Rwanda x 16 stycken à 800 kr

*   Oxe, Uganda x 3 stycken à 300 kr

*   Borrhål till brunn, Uganda x 2 stycken à 500 kr

*   Fruktträd, Mocambique x 5 stycken à 250 kr

*   Hygienkit mot ebola x 10 stycken à 1,000 kr

*   Entreprenörskap, Indien x 1 stycken à 300 kr

*   Stoppa könsstympning, Kenya x 2 stycken à 400 kr

*   Hjälp till Syrien x 2 stycken à 200 kr

 

Totalt: 5,000 SEK

 

Webaid

Webaid

Vi vill tacka våra kunder för delltagandet och vi kommer att fortsätta att göra vårt yttersta för att bevara förtroendet och fortsätta att leverera bästa möjliga service även under 2015. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete!

 

Kontakta oss via e-mail eller telefon, 010-707 35 00 för mer information!

We are very proud to present our 2014 customer survey with this excellent result:

– An overall index of 4.56 out of 5 and a response rate of 68% shows that the majority of our customers are very satisfied with the cooperation and the work that Xenit done over the past year.

 

Graf NKI 2014

 

We want to thank our customers for their participation, and we will continue to do our utmost to preserve confidence and continue to deliver the best possible service to all our customers.

To show our appreciation for participating in our customer survey, we will donate 5,000 SEK to Webaidshop who cooperates with Läkarmissionen and collect money to aid in the form of tangible gifts to vulnerable people. All participants who responded were free to choose the field in which the money would go to if the contribution was based on the divided among the following purposes:

 

 •   *  The large training package x 10 pieces for a total value of 750 SEK
 •   *  School Support, Bangladesh x 5 pieces with a total value of 500 SEK
 •   *  Food for street children, Rwanda x 16 pieces for a total value of 800 SEK
 •   *  Ox, Uganda x 3 pieces for a total value of SEK 300 SEK
 •   *  Waterholes, Uganda x 2 pieces for a total value of 500 SEK
 •   *  Fruit trees, Mozambique x 5 pieces with a total value of 250 SEK
 •   *  Hygiene kits against Ebola x 10 pieces for a total value of 1.000 SEK
 •   *  Entrepreneurship, India x 1 pieces for a total value of 300 SEK
 •   *  Stop FGM, Kenya x 2 pieces for a total value of 400 SEK
 •   *  Help to Syria, x 2 pieces for a total value of SEK 200

Total: 5,000 SEK.

 

Webaid

 

 

Webaid

Learn more about Läkarmissionen’s work here.

Contact us via email or phone at 010-707 35 00 to find out more!

Kundcase HSB Logo

A WORLD CLASS
CLIENT PLATFORM

This case is only published in Swedish.
Please click here to go to the Swedish case.