Aktuellt

Under Inspire 2017, Microsofts årliga partnerkonferens, lanserades Microsoft 365. En helt ny paketering innehållandes Office 365, Windows 10 Enterprise och EMS (Enterprise Mobility + Security).

Office 365 känner de flesta till idag med sina 16 underliggande tjänster. Vad många däremot inte känner till är att undersökningar från 2017 visar på att en generell Office 365 kund endast konsumerar 3 av dessa 16 tjänster. Mot den bakgrunden kan man undra varför Microsoft väljer att addera ytterligare produkter till en tjänstepaketering som är så pass underutnyttjad.

Varför ska vi då lägga till två ytterligare produkter i EMS och Windows 10 Enterprise?

Vi har många hört begreppet ”Modern Workplace” som bottnar i att man måste kunna jobba varifrån som helst och från vilken enhet som helst för att göra effektiva affärer. Med stora penseldrag är det just det som Office 365 paketeringen löser, under förutsättning att man fullt ut nyttjar plattformen. Det som många ofta saknar med Office 365 däremot är säkerhetsfunktionerna.

Den nya paketeringen Microsoft 365 tillgodoser just de behoven tack vare Enterprise Mobility + Security (EMS) som består av nedanstående fem produkter. Tillsammans ger dem er kontroll över er data och era enheter samt utgör en fullständig säkerhetsplattform för dessa.

 

 1. Microsoft Intune

Intune är Microsofts MDM verktyg (Mobile Device Management). Den gör det möjligt för användare att länka enheter till sin AD-profil vilket i sin tur möjliggör fullständig åtkomst till arbetsdata, utan att göra intrång på den personliga enheten. Konsolen gör det enkelt att hantera enheterna och möjliggör också borttagning av all företagsdata om en enhet av någon anledning skulle gå förlorad. En anmärkningsvärd säkerhetsfunktion är just den fullständiga isoleringen av företagsdata på enheten.

 

 1. Azure Active Directory

Azure Active Directory är en identitetshanteringsprodukt som möjliggör ”enkel inloggning” för användaren, dvs. att du bara har en uppsättning inloggningsuppgifter.

Som en del av Azure Active Directory finns också några välkomna säkerhetsfunktioner. Den första funktionen är Azure MFA (Multi Factor Authentication) som är ett extra lager av säkerhet när användare ska logga in på någon av alla sina enheter. Du får med MFA identifiera dig i ett extra steg utöver ditt användarnamn och lösenord, detta kan göras på många sätt bland annat genom sms, telefonsamtal och genom appar likt BankID.

Den andra funktionen kallas Conditional Access och är en funktion som ger dig som ansvarig för IT i organisationen möjligheten att säkra upp känsliga appar eller program genom att styra granulärt om och hur en användare får logga in. Man kan tillåta eller blockera inloggning baserat på vilken typ av enhet användaren kommer från, om enheten är managerad eller privat (BYOD) och från vilket IP eller land användaren kommer ifrån.

 

 1. Azure Information Protection

Azure Information Protection gör det möjligt att kontrollera data som delas med personer utanför er organisation. Dokument kan enkelt klassificeras och spåras så att användaren alltid kan se vem som har tillgång till vilka dokument. Åtkomsten till dokumenten kan anpassas utifrån klassificering och användaren kan när som helst häva åtkomsten.

 

 1. Microsoft Advanced Threat Analytics

Advanced Threat Analytics är en säkerhetsövervakning i realtid och loggar alla inloggningsförsök, alla enheter och vad alla användare gör. Denna data bearbetas i syfte att identifiera misstänkta beteenden som den också sammanställer rapporter på. Utöver att den rapporterar misstänkta beteenden så ger datan er också viktig information om vilka delar av er infrastruktur som blivit utsatta för attacker och dessutom vilka typer av attacker.

 

 1. Cloud App Security

Med Cloud App Security får ni full kontroll på vilka applikationer som finns i ert nätverk. Tjänsten identifierar såväl företagssanktionerade applikationer som oönskade och analyserar dessutom risken med dessa. Utifrån den informationen kan ni med hjälp av Cloud App Security sedan välja att blockera eller begränsa användningen av vissa applikationer utifrån era egna villkor. På samma sätt som med Advanced Threat Analytics kan ni med tjänsten också identifiera misstänkta beteenden.

 

Så, varför Microsoft 365?

Knyter man ihop säkerhetsfunktionerna i EMS med produktiviteten i Office 365 får man alltså Microsoft 365, en paketering som är lika säker som den är produktiv. Det är en kombination som tidigare, av kostnadsskäl, endast varit tillgänglig för bolag med tusentals anställda. Nu kan alla bolag oavsett storlek bygga en plattform som verkligen tillför produktivitet men samtidigt stärker IT-säkerheten inom bolaget.

Bortsett från att Microsoft 365 innebär att alla företag kan tillgodogöra sig ökad produktivitet och IT-säkerhet så anser vi också att det är viktigt att nämna Microsoft uttalade fokus på någonting som kallas CIE (Customer Immersion Experience). Det är en typ av workshop som Microsoft-partners kan erbjuda för att utbilda ledning, IT-avdelning eller slutanvändare. Syftet med dessa är att få kundföretag att ta till sig hela plattformen och på vis öka produktiviteten.

Vi på Xenit tror på att leverera skräddarsydda tjänster och produkter som möjliggör men att utbildning är den avgörande faktorn för hur lyckat ett projekt blir, speciellt när antalet funktioner ökar för varje dag.

 

Kom igång med Microsoft 365 redan idag! Med ”Arbetsplats som tjänst” kan ni luta er tillbaks och låta Xenit göra jobbet.

Läs mer om Xenits tjänster här.

Xenit diplomerade i GDPR! Vi kan stolt berätta att vår licensspecialist Fabio Hallerstedt nu är diplomerad av IAMCP (International Association of Microsoft Channel Partners) i GDPR (General Data Protection Regulation) efter två fullspäckade dagar i Stockholm tillsammans med EdmarLaw och Microsofts säkerhetsteam.

Fabio är nu tillbaka på kontoret igen med stora insikter kring hur vi som IT-leverantör ska arbeta med GDPR både internt och mot våra kunder, men också på vilket sätt Microsofts produkter Azure, Office365 och Microsoft 365 kan bidra till att stärka IT-säkerheten inom organisationen.

Kursen tog bland annat upp:

 • Varför ny dataskyddslagstiftning?
 • Vem omfattas av dataskyddslagstiftningen?
 • De största skillnaderna jämfört med PUL
 • Principer för behandling av personuppgifter
 • Nya krav på personuppgiftsbrädet
 • Tekniska åtgärder inför GDPR / Privacy by design
 • Incidenthantering
 • Konsekvensbedömning – ”PIA”
 • Vilket ansvar tar Microsoft?
 • Microsoft hjälpcenter
 • GDPR-stöd i Office 365

 

Xenit diplomerade i GDPR!

Xenit diplomerade i GDPR

 

Xenit gör sig redo för GDPR och att hjälpa sina kunder, har ni frågor eller vill ha rådgivning inom GDPR och IT-säkerhet är ni hjärtligt välkomna att Kontakta oss

Överväger ni en uppgradering till Windows 10 under det kommande året så missa inte att ta en titt på Xenits tjänst XDC Win10 Validation, vilket är ett mycket kompetent tjänst för att granska era applikationers kompatibilitet med olika plattformar, exempelvis Windows 10.

 

Särskilt erbjudande tom 2016-06-30: Köp din XDC Win10 Validation-granskning direkt från Xenit som tjänst

Xenit kan fram till 2016-06-30 särskilt erbjuda genomförandet av en förberedande granskning av era applikationer som tjänst, exempelvis inför ett migreringsprojekt till Windows 10, genom en ny paketering XDC Win10 Validation. Ni som slutkund behöver därmed inte genomföra några kompletterande licensinköp och nyttjanderätten av tjänsten är knutet till projektets löptid.

 

Kontakta oss för mer information om erbjudandet.

 

Introduktion

XDC Win10 Validation erbjuder analys av applikationskompatilibitet mellan följande plattformar:

 • Windows XP, 7, 8, 10
 • Windows Server 2003, 2008/R2, 2012/R2
 • Internet Explorer 8, 9, 10, 11, Microsoft Edge, Citrix WorxWeb och FireFox (alla versioner)

 

XDC Win10 Validation kan alltså användas som förberedande underlag inför en mängd olika migreringsscenarios. Detta inlägg kommer att visa ett exempel med en granskning av tre applikationer inför en övergång från Windows 7 till Windows 10.

 

Exempel på hur ett projekt kan gå till

Som exempel har vi tre applikationer att granska, inför en migrering från Windows 7 till Windows 10. Vi passar samtidigt på att även granska hur kompatibiliteten står sig vid publicering centralt i en XenApp-miljö med Windows Server 2012R2 som OS.

 

Applikationer:

 • BankID (.msi)
 • Visma Administration (.msi)
 • Visma Anläggningsregister (.exe)

 

BankID och Visma Administration, paketerade som .msi, kan vi importera direkt in till biblioteket.

 

Visma Anläggningsregister, som inte var .msi-paketerad, förbereder vi för analys genom att först låta XDC Win10 Validation jämföra snapshot states före/efter installation på en representativ testklient (Windows 7):

AppDNA Visma

 

 1. Self-Provisioning Client granskar klientens status före installationen
 2. Installation av Visma Anläggningsregister
 3. Self-Provisioning Client granskar klientens status efter installationen och sammanställer differensdatan till databasen

 

Import av applikationspaketen till biblioteket:

AppDNA Visma Error

 

Väl importerade genomför vi komptatibilitetsanalysen gentemot de valda plattformarna:

AppDNA Visma Kompatibilitetsanalys

 

Utdrag och slutsater från resulterande rapporter:

Översikt

AppDNA Resultat

 

Vill ni veta mer om XDC Win10 Validation? Kontakta oss via hemsidan, e-post eller telefon på 010-707 35 00.

Vi har tidigare skrivit om Citrix erbjudande om att uppgradera från XenApp-licenser till XenDesktop-licenser genom Citrix Trade-Up Program. Detta förmånliga erbjudande har nu blivit ännu bättre.

 

Från att tidigare ha varit ett tidsbegränsat  erbjudande har Citrix Trade-Up program nu blivit ett uppgraderingsprogram som Citrix erbjuder som standard för sina XenApp kunder.

 

Här kan du läsa vårt tidigare inlägg om Citrix Trade-Up Program

 

Här kan du se en översikt av programmet från Citrix

 

Kontakta Tony Berholt, tony.berholt@xenit.se, för mer information.

Använder ni idag Citrix XenApp för att erbjuda era anställda åtkomst till sina program oavsett enhet, tid eller plats, men är nyfikna på vad en helt virtualiserad skrivbordsmiljö skulle kunna innebära för er verksamhet? Vill ni samtidigt utan kostnad dubblera antalet licenser eller erhålla licenser för samtida användare?

Fram till den 31 december 2011 har ni möjlighet att uppgradera era nuvarande XenApp-licenser till XenDesktop-licenser genom Citrix Trade-Up Program 2011. Erbjudandet kan nyttjas genom såväl löpande som utgångna licenser och skall avse en uppgradering från XenApp Fundamentals, Advanced, Enterprise eller Platinum till XenDesktop Enterprise eller Platinum. Både namngivna och samtida XenDesktop-licenser kan erhållas i samband med uppgraderingen.

Programmet omfattar tre erbjudanden:

 • Uppgradera en del av era XenApp-licenser till XenDesktop-licenser 1-mot-1 till priset av XenApp eller uppgradera samtliga licenser och få 2-mot-1 (endast namngivna licenser). Detta ger en kostnadsreduktion på upp till 70%.
 • Uppgradera samtliga XenApp-licenser och utöka samtidigt antalet XenDesktop-licenser för att nå fler men inte alla användare till 10% licensrabatt.
 • Uppgradera samtliga XenApp-licenser och utöka samtidigt antalet XenDesktop-licenser för att nå alla användare till 35% licensrabatt.

Trade-up

             Källa: Citrix

Citrix XenDesktop är en lösning för skrivbordsvirtualisering som ger en komplett upplevelse av Windows on-demand, till alla användare oavsett enhet, tid eller plats. XenDesktop kan snabbt och säkert leverera individuella applikationer eller hela skrivbord med HD-upplevelse. Citrix Trade-Up Program ger en möjlighet därutöver att även dubblera antalet användarlicenser under kraftigt kostnadsreducerade villkor (se prislistor från Citrix nedan). Vi kan även hjälpa till med att estimera vad en uppgradering skulle kosta utefter era önskemål och förutsättningar.

Prislistor från Citrix:

För kunder med aktivt SA-avtal:

  Prislista aktivt SA-avtal*CCU = Samtidiga användare                                                  Källa: Citrix

För kunder med SA-avtal som har gått ut:

Prislista SA-avtal som gått ut*CCU = Samtidiga användare                                                  Källa: Citrix

Är du intresserad av att veta mer om hur ert företag kan nyttja Citrix uppgraderingsprogram och därmed göra virtualiserade skrivbord tillgängliga på ett säkert och flexibelt vis?

Kontakta Tony Berholt, tony.berholt@xenit.se, för mer information.

Vi har tidigare skrivit om den trade-up kampanj som Citrix lanserade för sina befintliga XenApp kunder i samband med releasen av XenDesktop 4.0. Den kampanjen sträckte sig till den 30 juni men tack vare en stor efterfrågan lanserar Citrix nu en ny kampanj som innehåller många av de fördelar som var med i den förra kampanjen. Kampanjen skyddar de investeringar som är gjorda samtidigt som det ger en enkel och kostnadseffektiv väg mot skrivbordsvirtualisering.

Fram till den 31 december 2010 kan XenApp kunder lägga till skrivbordsvirtualisering med hjälp av XenDesktop och spara upp till 75 % av kostnaden. Detta innebär att kunder kan utnyttja sina XenApp licenser för att få XenDesktop 4, som tillåter dem att göra allt de idag gör med XenApp och samtidigt ger dem tillgång till den mest kompletta skrivbordsvirtualiseringslösningen på marknaden, XenDesktop 4, till alla användare inom sin organisation.

Kunder som väljer att byta in alla sina XenApp licenser får 2 gånger så många XenDesktop 4.0 licenser, vilket motsvarar upp till 75 % besparing på XenDesktop licenserna.

Kom ihåg att licenseringen förändras från samtidig (concurrent) till namngiven användare eller enhet vid inbytet. Samtidigt sänks investeringskostnaden per licens.

Priserna för trade-up: (detta gäller då samtliga licenser på MyCitrix-kontot växlas in) 

XenApp Advanced XenApp Enterprise XenApp Platinum Årlig kostnad
XenDesktop Enterprise  $170  $120  N/A  $35/licens
XenDesktop

Platinum

 $300  $250  $170  $50/licens

Vid inbytet så ingår ett års SA-avtal vilket gör att den kostnaden som man ändå hade haft för förnyelse av XenApp kan användas för att finansiera inbytet samtidigt som man fördubblar antalet licenser. Självklart så är XenDesktop-sviten så mycket mer än bara XenApp så det finns väldigt få case där det inte lönar sig att byta in licenserna.

Att köpa XenDesktop-licenser löst vid en framtida utökning:

XenDesktop Enterprise  $225 device/user
XenDesktop Platinum  $350 device/user

 

Kontakta oss via e-post eller telefon på 031-708 47 00 så berättar vi mer!

Xenit lanserar SMS Password Service för en riskfri extern åtkomst av företags interna system. Med tjänsten Xenit SMS Password Service får våra kunder tillgång till marknadens säkraste inloggningsmetod baserad på engångslösenord via SMS. 

 

För slutanvändaren är SMS Password Service en enkel och bekväm identifieringsmetod där engångslösenord i realtid skickas till användarens mobiltelefon.  

 

Tack vare att SMS Password Service inte kräver investeringar i vare sig licenser eller hårdvara och dessutom är helt fritt från administration av kod-dosor och löpande underhåll, kan Xenit radikalt sänka företagets kostnader i relation till alternativa säkerhetslösningar.

 

Med SMS Password Service tillkommer inga rörliga kostnader och företaget betalar endast en fast månatlig kostnad per användare, i den mån tjänsten används.

 

Kontakta oss via e-post eller telefon på 031-708 47 00 så berättar vi mer om tjänsten!

Flera av Xenits kunder har under det senaste året framfört önskemål om att utöka Xenits åtaganden till att även omfatta drift, övervakning och förvaltning av kundens Citrix-produkter. 

 

I nära dialog med dessa kunder har vi under våren utvecklat en tjänst som både tillmötesgår dessa förfrågningar och naturligt utökar vår tjänsteportfölj.

 

Vi kan nu stolt presentera Xenit Operation Services, ett beprövat och kundanpassat upplägg för drift, övervakning och vidareutveckling av befintliga Citrix-installationer. 

 

Tack vare Xenits kundanpassade driftupplägg och breda kunskaper inom Citrix fulla produktutbud kan vi erbjuda skräddarsydda avtal där kunden själv väljer omfattning utifrån företagets egna behov och önskemål.

 

Målgruppen för tjänsten är dels de företag som vill avlasta den interna IT-avdelningen och tillföra spetskompetens och dels de företag som vill erhålla en total proaktiv förvaltning av företagets verksamhetskritiska system.

 

Kontakta oss via e-post eller telefon på 031-708 47 00 så berättar vi mer om tjänsten!

Just nu erbjuder vi en anpassad kvalitetssäkring av er Citrix-miljö där vi utlovar möjligheter till effektivisering och kostnadsbesparingar. Svara för dig själv på nedanstående frågor:

•    Är du osäker på om ni tar till vara de Citrix-funktioner ni betalar licensavgift för?
•    Har ni upplevt störningar eller oplanerade driftstopp de senaste 12 månaderna?
•    Får du klagomål från användarna gällande tillgänglighet och användarvänlighet?
•    Vill du ha en second opinion på att din befintliga driftspartner levererar den mest effektiva och för er bäst anpassade lösningen?

Har du svarat Ja på en eller flera av ovan frågor rekommenderar vi att Du kontaktar oss för en kvalitetssäkring!

Pågående kampanjer för Citrixlicenser

Citrix har pågående kampanjer där de rabatterar utvalda licenser attraktivt. Är du osäker på om erbjudandet gäller dig så tveka inte på att kontakta oss.

XenDesktop Advanced

Citrix XenDesktop-kampanj riktad till befintliga XenApp Platinum kunder. Alla kunder med XenApp Platinum kan köpa ett obegränsat antal XenDesktop Advanced Edition licenser för endast $95 (100$ rabatt!) per samtidig användare.

Erbjudandet gäller till och med 31:a december 2009.

XenApp Platinum-uppgradering

Kunder med Citrix XenApp, oavsett version, och utgånget SA (Subscription Advantage) kan nu köpa uppgraderingslicens till XenApp Platinum. Är licensen idag Enterprise Edition är rabatten upp till 38 % och för upp till 50 % för Advanced Edition.

XenServer Essentials

Citrix XenServer i sitt grundutförande är, självklart, fortfarande kostnadsfritt. Däremot har Citrix en kampanj för Essentials-tillägget för enterprisefunktionalitet. Samtliga kunder kan om de köper 100st eller fler XenApp-licenser samtidigt köpa Citrix Essentials Platinum till 40 % rabatt.  Erbjudandet gäller även vid köp av 100st eller fler XenDesktop-licenser.

Erbjudandet gäller till och med 31:a december 2009.

Kontakta oss för mer information om dessa attraktiva erbjudanden!